logo hor z klub

VZDĚLÁVÁNÍPORADENSTVÍROZVOJ OSOBNOSTI

Nejnovější články

Nařízení GDPR – strašák na poskytovatele sociálních služeb?

  2. 10. 2017

Představuje nové nařízení EU o ochraně osobních údajů reálnou hrozbu pro poskytovatele sociálních služeb, nebo jde jen o uměle nafukovanou bublinu?

Celý článek

K charakteru tzv. neinvestičních transferů z pohledu pravidel veřejné podpory

  2. 10. 2017

Nedávno jsme zodpovídali zajímavý dotaz ze strany kraje, který se týkal tzv. neprůtokového neinvestičního transferu zřízené příspěvkové organizaci na opravy a havárie majetku, který příspěvková organizace – poskytovatel sociálních služeb používá pro svou činnost a který má od kraje svěřen k hospodaření na základě zřizovací listiny. Otázka zněla, zda takto poskytnuté prostředky lze klasifikovat jako poskytnutí finančních prostředků na základní činnosti sociální služby a zda se tedy tato vyplacená finanční částka z rozpočtu kraje započítá do výše stanovené vyrovnávací platby.

Celý článek

Status veřejné prospěšnosti zrušen!

  24. 8. 2017

Dne 16. 8. 2017 schválil Senát PČR návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti. Kdo si přečetl název tohoto zákona, bylo mu na první pohled divné, o jaké zrušení statusu veřejné prospěšnosti se vlastně jedná.

Celý článek

Všechny články

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs http://bigtheme.net/wordpress